Skirrel-kwadrat

SKIRREL.

zlecenie logo

obszar aplikacja do komunikacji na stoku narciarskim

klient skirrel

rok 2018

Skirrel. jest aplikacją mającą na celu rozwiązanie dotychczasowych problemów z komunikacją na stoku narciarskim.

Ze względu na docelowe zastosowanie, tj. wyświetlanie na ekranach przenośnych oraz stacjonarnych, podstawowym założeniem projektu była możliwie najmniejsza ilość detali. Minimalizm emblematu oraz bezszeryfowy format fontu pozwalają na dowolne operowanie rozmiarem, zachowując przy tym pełną czytelność.

W AKCJI

Dziękuję za uwagę!